top
Utorok, 17. Máj 2022. Dnes má meniny Gizela, zajtra bude mať Viola  

Projekty
Užitočné odkazy

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie
alt

Prezerač PDF súborovPrezentácie zo seminára - rok 2012

SEPAROVANÝ ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU
VRÁTANE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU V SAMOSPRÁVACH


Združenie miest a obcí Slovenska
Legislatíva odpadového hospodárstva

Evidencia komunálneho odpadu, čierne skládky (SIŽP)

Podpora aktivít v oblasti separovania a zhodnocovania odpadu prostredníctvom
Operačného programu životné prostredie (OPŽP)


Zabezpečenie odpadového hospodárstva v samospráve - Trenčianske Stankovce
Zabezpečenie odpadového hospodárstva v samospráve - Raslavice
Zber a zhodnocovanie bioodpadu v účelovom združení
Separácia BIOodpadu - jednoducho a účinne
Separácia komunálneho odpadu v Dánsku
Dostupné IT rešenia pre moderné odpadové hospodárstvo v samosprávach v SR

 

Prezentácie zo seminára - rok 2011

SEPAROVANÝ ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU
 A BIOLOGICKÉHO ODPADU


Podpora separovaného zberu komunálneho odpadu Recyklačným fondom
Legislatíva odpadového hospodárstva
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad 
Zhodnocovanie bioodpadu v kompostárni
Chcem v obci znížiť odpad a šetriť
Separovaný zber rastlinných olejov a tukov
Zber a zhodnocovanie bioodpadu v samospráve
Separácia komunálneho odpadu v Dánsku
Podpora separovaného zberu, zberné dvory, evidencia odpadového hospodárstva a podávanie hlásení


Prezentácie zo seminára - rok 2008

SEPARÁCIA KOMUNÁLNEHO ODPADU

Možnosti využitia informačných technológií v odpadovom hospodárstve SR                
Separovaný zber jednotlivých zložiek komunálnych odpadov
Aktuálna legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva

Podpora zberu a recyklácie odpadov Recyklačným fondom
Komunikácia s Recyklačným fondom prostredníctvom Elektronického portálu odpadov
Zber komunálneho odpadu v Slovenskej republike
Podporné aktivity pre zlepšenie separácie komunálneho odpadu v mestách a obciach

 


PrihlásenieMapa stránkyHľadať
bottom