top
Utorok, 17. Máj 2022. Dnes má meniny Gizela, zajtra bude mať Viola  

Projekty
Užitočné odkazy

Naše riešenia
Naše riešenia


   Elektronický portál odpadov
alt
Regulácia zberu, uskladnenia a zhodnocovania odpadov je v záujme každej samosprávy. Za účelom reálneho a efektívneho zabezpečenia zberu a ďalšieho spracovania odpadu môžu mestá a obce využiť rôzne nástroje na separáciu a zhodnocovanie odpadu, napr. príspevky a finančné dotácie určené na tento účel. Získať široký záber informácií mestám a obciam umožňuje celoštátny projekt „Elektronický portál odpadov“, stačí, ak si vyžiadate prístupové práva.

 

  
Zberné dvory

alt
Projekt Zberné dvory vytvára jednotný priestor pre systém prevádzky zberných miest na Slovensku. Cieľom projektu je navrhnúť optimálnu lokalizáciu a vybavenie zberného dvora. Súbor kritérií a podmienok pre vytvorenie zberného dvora dáva zástupcom samosprávy odpoveď na otázku, či je vhodné vytvoriť nový zberný dvor, rozšíriť existujúci alebo využiť kapacity iných zberných dvorov, a čo je potrebné na zriadenie zberného dvora. Projekt Zberné dvory je voľne dostupný pre zástupcov verejnej správy.
 
 

  
Separuj odpad
alt
Cieľom tohto portálu je podporiť možnosti zvýšenia separácie komunálneho odpadu na mestách a obciach v SR, definovať možnosti ako zvýšiť efektívnosť separovaného zberu komunálneho odpadu a podporiť vytvorenie metodiky štandardizovaných postupov pre mestá a obce. Portál separujodpad.sk má podporiť informovanosť všetkých miest a obcí na Slovensku. Portál je rozdelený do dvoch informačných sekcií: sekcia pre občana a sekcia pre samosprávu.
 


PrihlásenieMapa stránkyHľadať
bottom